Pokrytí internetem

Pokrytí internetem

S 5G sítěmi si Česko může gratulovat, v budování optiky za Evropou ale zaostává

Kvalitní pokrytí internetem je klíčovou podmínkou pro digitalizaci. Evropská digitální transformace se opírá mimo jiné i o cenově dostupnou a vysokorychlostní digitální konektivitu pro všechny. Česko se může pochlubit vysokým podílem venkovských oblastí, které jsou pokryté nejmodernějšími mobilními sítěmi 5G. Mezi lety 2021 a 2022 se 5G pokrytí venkova zlepšilo z 43 % na 78 % domácností. Podle dat Českého telekomunikačního úřadu v současnosti 5G sítě může využívat 96 % všech obyvatel Česka. Pokrytí LTE sítí na českém území dosahuje podobně jako jinde v EU téměř 100 %. Naopak v doméně pokrytí pevným internetem na bázi optických sítí Česko za většinou Evropy zatím zaostává, v roce 2022 mělo přístup k tomuto typu infrastruktury pouze 37 % domácností. Podle T-Mobile Czech Republic teď operátoři spolupracují na strategickém rozšiřování optického pokrytí.

V Česku mělo v roce 2022 přístup k internetu v jakékoli formě připojení 85,4 % domácností. Zatímco domácnosti s dětmi a bezdětné domácnosti lidí ve věku do čtyřiceti let používaly internet téměř univerzálně, podstatně hůře si vedly domácnosti seniorů nad 65 let, ze kterých využívalo internet pouze 49,4 %.

Nejrozsáhlejší pokrytí pevným internetem s rychlostí 100 Mbit/s a více v EU vykazuje podle dat ČSÚ z roku 2021 Portugalsko, kde mělo k rychlému internetu přístup 36 obyvatel ze 100. Nejhůře si naopak podle počtu aktivních přípojek vedlo podle ČSÚ Chorvatsko s 5,6 %. Česko bylo oproti evropské hodnotě 20,5 % podprůměrné; pevný internet nad 100 megabitů za sekundu připadá ani ne na 12 obyvatel ze sta.

V rámci EU Česko stále zaostává především v optickém připojení k síti s rychlostí alespoň 1 gigabit, kterou zprostředkovává technologie FTTP (fiber-to-the-premises). Zatímco v Česku mělo v roce 2022 k sítím na úrovni FTTP přístup 37 % domácností, hodnota EU činila 57 %, ukazuje zpráva Broadband coverage in Europe 2022. „Ještě větší je tato propast na úrovni venkovských oblastí, kde mělo v roce 2022 přístup k tomuto typu připojení pouze 8 % domácností, průměr EU pro venkovské oblasti přitom činil 41 %,“ komentuje Marek Vaculík ze společnosti enovation, která se zabývá dotačním poradenstvím mimo jiné v oblasti IT. Zatímco pro kontrolování emailů nebo „surfování“ na webu stačí internet s kapacitami v řádu megabitů, znatelné zlepšení gigabitové připojení přináší u aktivit, jako je streamování ve 4K, firemní cloudová řešení, stahování velkých souborů, videochat nebo stahování a updatování her.

Data z roku 2021 ukazují, že Češi v daném roce využívali více než kterýkoli národ EU k pevnému připojení technologii fixní WiFi nebo fixních mobilních sítí. Tuto formu připojení využívalo téměř 15 lidí ze sta, což z fixního bezdrátového přístupu udělalo premianta oproti připojení přes telefonní, optické i kabelové sítě. Druhou příčku u fixního bezdrátového přístupu zaujalo Slovensko, které ale i tak za Českem s 8 účastníky na 100 osob zaostávalo. Důvodem pro rozšíření fixního bezdrátového přístupu mezi Čechy může být právě také to, že touto technologií nahrazují nedostačující kvalitní optické sítě.

Rozvoj optických sítí jako podmínka další digitalizace

Budování optických sítí nebo jejich modernizace jsou nezbytné, pokud chce Česko držet se zbytkem Evropy krok při dalším rozvoji internetového připojení. „Bez této technologie by města a jejich obyvatelé v budoucnu nemohli využívat stabilní a rychlé připojení, optické sítě jsou klíčovou nutností v rámci digitalizace státu,“ klade na budování optiky důraz Patricie Šedivá z T-Mobilu.

Podstatný vliv na to, že je Česko v porovnání se zbytkem EU v tempu výstavby optických přípojek pozadu, má současná mnohdy zdlouhavá stavební legislativa. Společnost T-Mobile navíc nevidí naději k urychlení povolovacích procesů při budování vysokorychlostních sítí ani v novém stavebním zákonu. „Výstavba optické sítě často naráží i na blokační požadavky ze strany samotných obcí, které v souvislosti s budováním optické sítě vyžadují i stavbu úplně nových chodníků, různé studie nebo jiné práce nad rámec budované infrastruktury,“ přibližuje Šedivá další překážky, na které operátor při budování optické infrastruktury naráží. V současnosti T-Mobile poskytuje přístup k optice půl milionu českých domácností, ke kterým má v letošním roce přibýt dalších 140 000 domácností. Další z operátorů, Vodafone, se v rámci modernizace pevné sítě v nadcházejících pěti letech zaměří rovněž na rozšiřování optické infrastruktury; chystá se také na přechod své pevné sítě na standard na principu kabelové sítě s hybridními koaxiálními vlákny DOCSIS 4.0, který má přinést možnosti pokročilého gigabitového internetu.

Operátoři při budování optické sítě spolupracují

Mezi operátory funguje při budování optické sítě spolupráce. T-Mobile přípojky buduje ve spolupráci s Vodafonem a majoritním provozovatelem telekomunikačních sítí CETIN. Společný postup přináší princip sdílené sítě, který je šetrnější z ekologického hlediska, i co se týče zásahů do života místních. Obyvatelé pokrytých oblastí navíc nejsou automaticky vázaní využívat služeb společnosti, která infrastrukturu vybudovala, ale mohou si poskytovatele připojení vybrat. Cílem je urychlit digitalizaci Česka a vybudovat optické připojení téměř pro milion domácností.

Podle údajů Českého telekomunikačního úřadu z roku 2021 poskytovala 26 % služeb pevného připojení koncovým zákazníkům infrastruktura CETIN, i tu ale částečně využívají národní operátoři. „Mezi velkoobchodními odběrateli CETINu jsou v kontextu těchto údajů zahrnutí také národní operátoři T-Mobile, Vodafone a O2. Zbylých 74 % služeb pevného internetového připojení zajišťují poskytovatelé na vlastní infrastruktuře,“ uvádí tisková mluvčí ČTÚ Tereza Meravá.

V pokrytí 5G sítí Česko překonalo 90 % obyvatel

Zatímco v pomyslné disciplíně rozšiřování optického internetu má Česko stále co dělat, aby evropské rivaly dohnalo, v pokrytí mobilními sítěmi 5G si nevede špatně. Už v roce 2022 bylo podle zprávy Broadband coverage in Europe 2022 s 82,6 % pokrytých domácností nad unijním průměrem, mezi lety 2021 a 2022 se totiž tuzemské pokrytí 5G sítěmi rozrostlo o zhruba 33 procentních bodů. „Nadprůměrně si Česko stálo také co do pokrytí 5G ve venkovských oblastech, se 78 % obsadilo mezi unijními státy šesté místo,“ popisuje Hana Vincourová z Evropy v datech. Že rozvoj mobilních sítí postupuje kupředu, potvrzuje Český telekomunikační úřad, podle jehož informací je k lednu 2024 souhrnně za všechny operátory pokryto 5G sítěmi 96,1 % obyvatel Česka.

Evropskými jedničkami v celkovém pokrytí sítěmi páté generace byly v roce 2022 Kypr, Malta a Nizozemí, které všechny vykázaly 100% pokrytí. Naopak na chvostu se ocitly Švédsko, Rumunsko, Belgie, Lotyšsko a Estonsko, které nedosáhly ani na poloviční podíl. Pravděpodobně nejběžněji využívaný standard mobilních sítí, LTE, který je považovaný za mezistupeň sítí třetí a čtvrté generace, byl v EU k polovině roku 2022 dostupný 99,8 % domácností. Česko za Evropou v tomto ohledu nezaostává.

6G sítě zatím nejsou na pořadu dne

Zatímco operátoři pokračují ve zlepšování pokrytí stávajícími generacemi sítí, ve fázi výzkumu a vývoje jsou už také sítě 6G. Ty by měly nabídnout ultrarychlé přenosové rychlosti, nižší latenci, výraznou energetickou účinnost a vyšší spolehlivost. Podle společnosti T-Mobile však ještě nejsou úplně na stole. „6G technologie se stále spíše ukotvuje v teoretické rovině a je předmětem diskusí s dodavateli a výrobci. Téma bude pravděpodobně aktuálnější na přelomu desetiletí. Naším současným cílem je zejména rozšíření pokrytí sítěmi 5G. Do konce roku 2024 plánujeme sítí 5G pokrýt 90 % populace a v roce 2025 máme ambici se dostat na 94 %. Právě probíhá historicky největší objem práce na základnových stanicích, v rámci kterého modernizujeme velké množství vysílačů,“ přibližuje Patricie Šedivá z T-Mobilu.

Za technologii příští dekády považují 6G sítě i další operátoři. „Vznikají vize budoucích služeb, jako jsou například digitální dvojčata, 3D hologramy s integrovanou umělou inteligencí, které budou pro fungování potřebovat mobilní sítě rychlejší než 5G,“ popisuje ředitel strategie společnosti Vodafone Tomáš Elbl. Do té doby se ale společnost bude zabývat zkvalitňováním LTE a 5G pokrytí.

Digitální transformace: zrychlení budování pevných sítí, dostupnější internet v hůře pokrytých oblastech

Podle výsledků Indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) za rok 2022 si Česko oproti roku 2021 v oblasti konektivity polepšilo, přesto je se svým 17. místem pod průměrem. Uvádí to zpráva Cesta k evropské digitální dekádě: Strategický plán digitalizace Česka do roku 2030 z loňského listopadu zpracovaná Úřadem vlády. Dokument hodnotí současný stav digitalizace Česka a mapuje, do jaké míry se Česku daří naplňovat cíle dané evropským politickým programem Digitální dekáda 2030.

Zpráva uvádí, že je třeba urychlit rozvoj pevných sítí s velmi vysokou kapacitou hlavně v oblastech s chybějícím nebo nedostatečným pokrytím. Pomoci s tím mají opatření, jako je vytvoření Digitální technické mapy, která poskytne informace klíčové pro urychlení rozvoje a výstavby. Současné tempo budování2 % optických přípojek ročně ale bez výrazných změn stavební legislativy nemůže naplnit strategické plány Česka v oblasti budování digitální infrastruktury. Operátoři mají také do roku 2030 v souladu s plněním cíle na podporu konektivity postupně zlepšovat pokrytí Česka sítěmi 5G.

Typy technologií internetového připojení

xDSL (ADSL, VDSL, FTTC): Digital Subscriber Line; vedení využívající rozvody pevné telefonní linky.

DOCSIS: Sítě využívající pro poskytování přístupu k internetu dříve televizní kabelové rozvody skrze technologii ze skupiny standardů DOCSIS (aktuální verze standard 3.1); využívající kabelový modem.

FTTx (Fiber to the X; např. FTTP): Infrastruktura založená na optických vláknech; jednotlivé podkategorie se liší podle toho, na jakou úroveň optické rozvody sahají, zda pouze k uzlu ve vzdálenosti kilometrů nebo metrů od koncového zákazníka, k vlastní budově nebo k jednotlivým bytům či jiným obytným prostorám.

FWA (Fixed Wireless Access): Využívá rádiové vlny 4G nebo 5G místo optických vláken či kabelů k poskytování bezdrátového širokopásmového připojení pro pevná místa.

LTE (Long-term evolution): Vysokorychlostní internet pro mobilní sítě. Umožňuje rychlejší stahování a nahrávání než 3G. Dá se považovat za mezistupeň 3G a 4G sítí.

Mohlo by vás zajímat