Silniční kamery

Silniční kamery

Evropa má více silničních kamer než zbytek světa dohromady, jejími premianty jsou Itálie i Chorvatsko

Češi by při cestě do oblíbených dovolenkových destinacích měli důsledně dbát na dodržování předepsané rychlosti i dalších pravidel silničního provozu. Mohou totiž cestovat přes země, které vedou v počtu radarů nebo kamer monitorujících průjezd na červenou. V Evropě vede Itálie, kde každých 100 kilometrů silnic kontrolují více než dvě kamery. A například v Rakousku či Chorvatsku připadá jedna kamera na téměř každý takový úsek. Evropské silnice hlídá v součtu více kamer (48 501) než všechny ostatní kontinenty dohromady.

Některé oblíbené dovolenkové destinace Čechů patří v evropském srovnání mezi země nejvíce „prošpikované“ kamerovými radary nebo kamerami, které monitorují průjezd na červenou. Vůbec nejvíce takových kamer má Itálie, kde jich bylo na začátku července registrováno téměř 11 tisíc. Na každých 100 kilometrů silnic v Itálii připadají průměrně 2,22 kamery.

Pozor na cestě k moři

Mezi první desítku v počtu kamer na délku silniční sítě patří v Evropě i Čechy oblíbené Bulharsko (1,52 kamery na 100 km) nebo Chorvatsko (0,82). Téměř jednu kameru (0,97) na každých 100 kilometrů silnice má také Rakousko, přes které Češi cestují k moři nebo v něm tráví dovolenou. V celkovém počtu kamer mezi sousedními či dovolenkovými zeměmi bodují Německo (4 610), Francie (3 471) či Španělsko (1 946). Samotné Česko se s celkovým počtem 748 kamer umístilo na 13. místě v Evropě. V přepočtu na délku silniční sítě patří České republice s 0,5 kamery na 100 kilometrů 15. příčka.

Dvě evropské země ve světové trojce

Do první evropské desítky s nejhustší sítí kamerových systémů patří ještě Arménie, Spojené království, Belgie, Švýcarsko a Lucembursko. Suverénně ale vítězí Andorra ležící mezi Francií a Španělskem, kde na 100 kilometrů silnic připadá celých 10 kamer. V celosvětovém srovnání se malé knížectví v přepočtu kamer na délku silniční sítě zařadilo na třetí místo za Spojené arabské emiráty (60 kamer na 100 km) a Hongkong (15). V celkovém počtu kamer patří do první světové trojky dvě evropské země – zmiňovaná Itálie je na druhém místě a na třetí příčce se umístilo Rusko. Pokud počítáme jeho evropskou i asijskou část jako jeden celek, dostaneme celkových 8 055 kamer. Nejvíce kamer monitorujících rychlost a jízdu na červenou má ovšem Brazílie (16 640).

Evropa vítězí mezi kontinenty

Mezi kontinenty se o první místo přetahují právě Evropa a Jižní Amerika. Jižní část amerického kontinentu vítězí v přepočtu na délku sítě s 0,88 kamerami na 100 kilometrů. Evropa je na druhém místě s 0,6 kamerami na 100 kilometrů, dominuje ale v celkovém počtu kamer (48 501), kterým převyšuje všechny zbylé kontinenty dohromady. Jižní Amerika se umístila na druhém místě s 17 968 kamerami. V Asii bylo registrováno 8 241 kamer a v Severní Americe 7 238 kamer. To je však v obou případech méně, než kolik jich mají šampioni mezi jednotlivými státy, tedy Brazílie a Itálie.

Mohlo by vás zajímat